Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO13485 ISO13485 TUV SUD Design and Development, Manufacturing and Distribution of Medical Intense Pulsed Light Therapy Systems, Medical Nd:YAG Laser Therapy Systems, Medical Diode Laser Therapy Systems, Medical Fractional CO2 Laser Therapy Systems. 2019-05-17 ~ 2022-05-16 Đã xác minh
TUV TUV TUV SUD Design and Development, Manufacturing and Distribution of Intense Pulsed Light Therapy Systems, Nd:YAG Laser Therapy System, Fractional CO2 Laser Therapy Systems, Diode Laser Therapy Systems 2019-05-16 ~ 2022-05-15 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE ECM AL1,AL2,CL1,CL2,EL1,EL2 2017-03-23 ~ 2022-03-22 Đã xác minh
Other Other TUV SUD 2019-05-17 ~ 2024-05-16 Đã xác minh
CE CE ECM IPL & SHR Treatment Systems ICE1-,ICE1,ICE1+,ICE2,ICE2+,ICE4,ICE4+,ICE5,ICE6 2015-05-11 ~ 2020-05-10 Đã xác minh
CE CE ECM SLIM1,SLIM2,SLIM4,SLIM8,SLIM9 2015-05-11 ~ 2020-05-10 Đã xác minh
CE CE ECM Cellulite and Fat Treatment Systems SLIM1,SLIM2,SLIM2 Mini,SLIM3,SLIM4,SLIM4 Mini,SLIM5,SLIM6,SLIM7,SLIM8,SLIM9,SLIM9+ 2015-05-11 ~ 2020-05-10 Đã xác minh
CE ISET S.r.l. Unipersonale Pathology Slide Printer 2021-02-01 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này