Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Laser Energy Meter NIM-E1000 1
Power Meter N/A 1
Leakage Current Meter PA93 1
Digital Ground Resistance Meter PC39A 1
Medical Pressure Tester PK2670Y 1
Medical Pressure Tester Laser Power Meter LP-3C 1
Oscilloscope UTD2102CEX 1
Sound Rate Meter TM824 1
Gửi email cho nhà cung cấp này